هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازگشت به اعتیاد

( ۱ )
محمدنعیم امینی فرد
1396/11/23 11:36
امینی فرد:

بازگشت درصد بالایی از بهبود یافتگان به اعتیاد/کاهش حساسیت نسبت به اعتیاد زنگ خطری جدی/درمان بیولوژیک موثر نیست

عضو کمیسیون بهداشت مجلس کاهش حساسیت ها نسبت به اعتیاد در جامعه را زنگ خطری جدی دانست و گفت: درصد بالایی از بهبود یافتگان بازگشت به اعتیاد دارند.