هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ادغام و انحلال

( ۱ )
احمد علیرضا بیگی در بازدید از غرفه خانه ملت
1396/11/25 10:07
علیرضا بیگی مطرح کرد:

تکلیف شهرداری ها برای ادغام یا انحلال سازمان های تابعه / ایجاد خزانه متمرکز راهکاری موثر برای جلوگیری از ریخت و پاش ها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس انحلال یا ادغام برخی از سازمان های تابعه شهرداری ها را تکلیف شهرداری ها دانست.