هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امنیت خاورمیانه

( ۲ )
محمدجواد جمالی نوبندگانی
1396/11/29 08:17
جمالی‌نوبندگانی:

توافق امنیتی جدید در خاورمیانه راهکاری بر پایان پدرخواندگی سعودی‌ها در شورای همکاری خلیج فارس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس اعتقاد دارد حس قیمومت عربستان بر سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سبب از بین رفتن یکپارچگی بین این کشورها شده است.

حسین نقوی حسینی
1396/11/28 16:50
نقوی‌حسینی:

شورای همکاری‌خلیج فارس در حل مناقشات به بن‌بست رسیده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با اشاره به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به بن بست رسیده است، گفت: باید نظم نوین جدید برای خاورمیانه تعریف شود.