هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اضطراری

( ۱ )
محمد محمودی شاه نشین
1396/12/04 08:51
محمودی شاه نشین:

نیاز جدی تهران به ساخت 4 مرکز اسکان اضطراری/ تامین بودجه سامانه هشدار سریع زلزله در اولویت قرار گیرد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: تهران نیاز جدی به ساخت 4 مرکز اسکان اضطراری دارد.