هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابوذر ابراهیمی ترکمان

( ۱ )
پرچم ایران و آذربایجان
1396/12/04 22:00
معاون مجلس ملی آذربایجان:

روابط گسترده تهران و باکو در منطقه نیز تاثیرگذار است

معاون مجلس ملی آذربایجان عصر جمعه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،در باکو گفت: نقش روابط گسترده ایران و جمهوری آذربایجان به دو کشور محدود می شود و بر منطقه تاثیر گذار بوده است.