هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران

( ۱ )
رحیم زارع
1396/12/12 13:55
زارع خبر داد:

تهیه طرح دو فوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران/طرح در هفته جاری تقدیم هیئت رییسه می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از تهیه طرح دو فوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد.