هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعلام ورشکستگی صوری

( ۱ )
رحیم زارع
1396/12/15 12:56
زارع مطرح کرد:

اصلاح قانون تجارت تاکتیک جلوگیری از اعلام ورشکستگی صوری بنگاه ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری و اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی صوری توسط برخی بنگاه های اقتصادی تاکید کرد.