هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازپروری

( ۲ )
گراف کمیسیون قضایی، حقوقی
1397/08/29 09:48
نوروزی در تشریح دستور کار کمیته حبس زدایی کمیسیون قضایی مجلس:

معتادان زندانی نمی شوند/ به اردوگاه های بازپروری فرستاده می شوند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیته حبس زدایی کمیسیون معتادان به زندان نمی روند بلکه به اردوگاه های بازپروری فرستاده می شوند

سلمان خدادادی
1396/12/14 08:19
خدادادی توضیح داد:

پشت پرده افزایش جمعیت زنان کارتن خواب در پایتخت چیست؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بی توجهی به پیشگیری از آسیب ها را علت عمده افزایش تعداد زنان کارتن خواب دانست و بر لزوم توجه به افزایش مدت بازپروری معتادان به 6 ماه تاکید کرد.