هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آدریان کوزیانسکی

( ۱ )
برجام
1396/12/15 05:00
سفیر رومانی:

برجام روابط سیاسی و اقتصادی ایران را با جامعه جهانی تسهیل کرد

سفیر رومانی در جمهوری اسلامی ایران گفت: تسهیل در روابط سیاسی تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی، یکی از پیامدهای ارزشمند برجام است.