هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آگوس راهارجو

( ۱ )
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اندونزی با رئیس کمیسیون ریشه کنی فساد اندونزی
1396/12/16 09:20
امروز انجام شد:

دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اندونزی با رئیس کمیسیون ریشه کنی فساد اندونزی

اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اندونزی با آگوس راهارجو، رئیس کمیسیون ریشه کنی فساد مجلس اندونزی دیدار و گفت و گو کردند.