هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خلع سلاح طالبان

( ۱ )
احتمال خروج طالبان از لیست سیاه سازمان ملل/عربستان پدرخوانده طالبان و‌ جریان‌های تندرو است
1394/11/05 17:40
اسداللهی:

احتمال خروج طالبان از لیست سیاه سازمان ملل/عربستان پدرخوانده طالبان و‌ جریان‌های تندرو است

عضو گروه دوستی ایران و پاکستان با اشاره به احتمال خروج طالبان از لیست سیاه سازمان ملل گفت:عربستان پدرخوانده طالبان و‌ جریان‌های تندرو است.