هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اقلیم

( ۳ )
شریعت نژاد
1397/04/13 08:02
شریعت نژاد توضیح داد:

شرایط اقلیمی درایران چگونه تغییر کرد؟/ ابر دزدی از لحاظ علمی قابل اثبات نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمجلس گفت: مرجع قوی و قابل قبولی از هواشناسی در کشور وجود ندارد.

محمدرضا تابش
1397/03/22 08:39
تابش:

اقلیم ایران بسیار شکننده است/ مصرف 80 درصدی ذخایر استراتژیک آب/ رفع معضلات زیست محیطی بدون NGO ها میسر نیست

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با هشدار نسبت به اینکه اقلیم ایران بسیار شکننده است و تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد از مصرف 80 درصدی ذخایر استراتژیک آب انتقاد کرد.

علی اکبری
1396/12/21 10:28
اکبری توضیح داد:

آیا اجرای موافقت نامه پاریس به نفع محیط زیست ایران است؟/تغییر اقلیم واقعیتی انکارناپذیر در دنیا

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از برداشت های بی رویه از چاه های غیرمجاز، گفت: مهم ترین علت انسانی تغییراقلیم درایران عدم مدیریت مصرف آب است.