هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الگوی آموزشی

( ۱ )
مناظره سیدحمایت میرزاده و اسدالله عباسی
1397/01/13 16:27
میرزاده:

سیستم آموزش و پرورش نیاز مبرم به تحول بنیادین دارد/ نظام آموزشی ایران در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مدل آموزشی مورد استفاده در کشور را مدلی منسوخ دانست که فاصله زیادی از واقعیت و نیاز جامعه دارد.