هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سند ملی سالمندی

( ۱ )
انعقاد تفاهمنامه بهزیستی و وزارت بهداشت برای تدوین سند ملی سالمندی/ افزایش 11 درصدی بودجه بهزیستی در لایحه 95 جوابگو نیست
1394/11/06 08:56
محسنی بندپی در گفت وگو با خانه ملت خبرداد؛

انعقاد تفاهمنامه بهزیستی و وزارت بهداشت برای تدوین سند ملی سالمندی/ افزایش 11 درصدی بودجه بهزیستی در لایحه 95 جوابگو نیست

رئیس سازمان بهزیستی کل کشور از انعقاد تفاهمنامه میان این سازمان و وزارت بهداشت درخصوص تدوین سند ملی سالمندی خبرداد وگفت: دولت اعتبار مشخصی را به اجرای سند ملی سالمندی اختصاص نداده است.