هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اخراج اساتید از دانشگاه آزاد

( ۲ )
فاطمه سعیدی
1397/10/08 12:00
سعیدی انتقاد کرد:

نظارت ناپذیر بودن دانشگاه آزاد؛ از اخراج اساتید تا واژگونی اتوبوس دانشجویان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به موضوعاتی همچون اخراج اساتید یا حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه آزاد، می‌گوید: نه دولت و نه مجلس نمی‌توانند بر دانشگاه آزاد نظارت داشته باشند.

حضور فاطمه سعیدی در نمایشگاه مطبوعات
1396/12/23 08:11
سعیدی خبر داد:

انتقاد برخی نمایندگان به قطع همکاری با 168 نفر از اساتیدی که همکاری تمام وقت با دانشگاه آزاد داشتند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از انتقاد برخی نمایندگان به قطع همکاری با 168 نفر از اساتیدی که همکاری تمام وقت با دانشگاه آزاد داشتند، خبر داد.