هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آمریکا و افغانستان

( ۲ )
سید حسین نقوی حسینی
1397/01/02 17:36
نقوی حسینی مطرح کرد؛

مزارع خشخاش افغانستان تبدیل به چاه نفت دوم آمریکایی ها شده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است بعد از حضور آمریکا در افغانستان هم تعداد گروه‌های تروریستی و هم میزان قاچاق مواد مخدر از این کشور افزایش یافته است.

 نجفی خوشرودی در بازدید از غرفه خانه ملت
1396/12/29 09:11
نجفی خوشرودی:

حضور امنیتی آمریکا در افغانستان با ادعای بازسازی و توسعه توجیه‌پذیر نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان قطعا با فرایند توسعه و بازسازی این کشور از سوی آمریکا مغایرت دارد.