هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اجلاس جهانی آب

( ۱ )
بررسی آب معدنی
1396/12/28 23:00
اجلاس جهانی آب با حضور هیات ایرانی در برزیل آغاز شد؛

کشورهای حاضر در اجلاس جهانی آب در موضوع تقسیم منابع آبی به اختلاف خوردند

هشتمین اجلاس جهانی آب روز یکشنبه 27 اسفند با حضور هیاتی از ایران و نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در برازیلیا پایتخت برزیل درحالی آغاز به کار کرد که موضوع تقسیم آب و همکاری میان کشورها، به محل اختلافا...