هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اخذ وام

( ۱ )
تسهیلات بانک
1397/01/04 10:01
خانه ملت گزارش می دهد:

مصائب تلخ دریافت وام های خرد بانکی/چه کسی مقصر است؟

در قصه مصائب دریافت وام های خرد، بانک ها مقصرند هرچند که نباید از کمبود منابع بانک ها به سادگی گذشت.