هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آداب و رسوم نوروز

( ۱ )
عید نوروز
1397/01/10 18:18

درسی که سیاستمداران از عید نوروز باید بگیرند

عید نوروز که یک سنت کهن در ایران است همه ساله توسط مردم جشن گرفته می شود و آداب و رسوم مربوط به آن در کل کشور به اجرا در می آید، اما هر شهری سنت های مربوط به خود را دارد که در نوروز انجام داده میشود، ...