هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آموزش مجازی

( ۱ )
سیدحمایت میرزاده
1397/01/15 08:33
میرزاده:

حذف آموزش‌های حضوری از رشته‌های فنی ومهندسی امکان پذیر نیست/کسب تجربه آزمایشگاهی از خصوصیات آموزش‌های حضوری

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه رسالت دانشگاه پیام نور بر پایه آموزش‌های غیرحضوری بنا شده است،کفت: در قالب دانشگاه پیام نور آموزش های غیرحضوری پذیرفته شده است.