هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آموزشهای مجازی

( ۱ )
محمد قمی
1397/01/18 11:08
قمی مطرح کرد:

تدریس رشته‌های عملی از نقاط ضعف دوره‌های آموزش مجازی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نظارت بر کیفیت آموزش در دوره‌های مجازی الزامی است، تدریس رشته‌های عملی در این مدل از دانشگاه‌ها را از نقاط ضعف این دوره‌ها دانست.