سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تذکر کتبی

( ۲۶ )
تذکر کتبی
1397/12/19 12:57
یوسف نژاد تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد:

تذکر به رئیس‌جمهور برای رسیدگی به گرانی‌ها

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/06 14:27
یوسف نژاد قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/02 13:00
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد؛

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/10/11 13:55
یوسف‌نژاد قرائت کرد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ لزوم برخورد با متخلفان قطع درختان جنگل ارسباران

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/09/27 16:06
یوسف نژاد قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/11/04 13:43
در جلسه امروز قرائت شد:

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان/ ضرورت رفع مشکل تانکر‍‌های ایرانی برای تردد به عراق

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

حسن حسینی شاهرودی
1396/10/30 12:00
حسین شاهرودی:

تحقق مرز هوایی شاهرود مطالبه عمومی است/ضرورت عمل به وعده‌ها

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس طی تذکری به رحمانی فضلی وزیر کشور و ارائه آن در صحن علنی مجلس، خواستار طرح مصوبه مرز هوایی شاهرود در هیئت دولت شد.

تذکر کتبی
1396/06/06 14:18
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیردفاع درخصوص تسریع پرداخت کامل حقوق کارکنان نیروهای مسلح

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/05/18 13:40

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ لزوم استفاده از ترک زبانان در کابینه دولت

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

اکبر رنجبرزاده
1396/04/20 12:09
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1396/04/18 14:02
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور درخصوص بازپرداخت اصل سپرده و سود سپرده گذاران مؤسسه آرمان

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

صحن علنی امروز سه شنبه 24 اسفند ماه 95
1396/03/10 15:42
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به مسئولان در خصوص تعیین تکلیف وضعیت نامناسب موسسات مالی و اعتباری در کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

قاسم میرزایی نیکو
1396/03/09 16:26
میرزایی نیکو:

آیین نامه داخلی در بخش تذکرات اصلاح شود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آیین نامه داخلی مجلس در بخش تذکران نیازمند اصلاحات است.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
1396/03/02 13:21
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ لزوم توجه به مسائل کارگزاران بیمه کشاورزی
1395/10/07 12:40
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ لزوم توجه به مسائل کارگزاران بیمه کشاورزی

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 71 نماینده درباره علت عدم تسری قانون استخدامی نیروهای انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه
1395/08/05 13:07
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 71 نماینده درباره علت عدم تسری قانون استخدامی نیروهای انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی
1395/08/04 12:50
رنجبرزاده قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور/ تأکید نمایندگان بر تسریع در پرداخت وام مسکن و بازگشایی کلینیک مخصوص خبرنگاران
1395/05/17 14:10
عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور/ تأکید نمایندگان بر تسریع در پرداخت وام مسکن و بازگشایی کلینیک مخصوص خبرنگاران

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ لزوم اختصاص تسهیلات برای درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای آن
1395/02/27 13:55

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ لزوم اختصاص تسهیلات برای درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای آن

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تاکید بر لزوم توجه به حقوق دامداران و تولیدکنندگان شیر
1395/02/21 13:16
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تاکید بر لزوم توجه به حقوق دامداران و تولیدکنندگان شیر

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور
1395/01/23 18:28
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
1395/01/15 12:57
منادی سفیدان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

 تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ لزوم تسریع در تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داران پدیده شاندیز
1394/12/25 15:29
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ لزوم تسریع در تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داران پدیده شاندیز

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

 تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر جمعی از نمایندگان درخصوص عدم ارائه گزارش عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری
1394/12/24 15:45
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر جمعی از نمایندگان درخصوص عدم ارائه گزارش عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر جمعی از وکلای ملت درباره تعلل در معرفی هیأت مدیره جدید پدیده
1394/11/13 14:57
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر جمعی از وکلای ملت درباره تعلل در معرفی هیأت مدیره جدید پدیده

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر به رئیس جمهور برای تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران
1394/11/06 14:22
عضو هیات رئیسه مجلس قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر به رئیس جمهور برای تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشوررا قرائت کرد.