هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسنحقاق درمان

( ۱ )
محمدحسین قربانی
1397/01/25 10:38
قربانی:

اجرای برنامه ششم و آزمون وسع راهکار تامین اعتبارات طرح استحقاق درمان/دولت باید زیرساخت‌ برگزاری آزمون وسع را مهیا کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، با تاکیدبراینکه اعتبارات لازم برای اجرای طرح استحقاق درمان با اجرای مفاد برنامه ششم و آزمون وسع مهیا می‌شود، تامین زیرساخت لازم برای تحقق آن را از وظایف دولت دانست.