هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

نماینده مردم شهرستان های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر

( ۱ )
حبیب الله نیکزادی
1397/01/30 23:47
نیکزادی:

حامی درآمد منصفانه مالیاتی برای کشور هستیم

نماینده مردم شهرستان های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فشار مضاعف مالیات بر درآمد کمر تولید کنندگان و کسبه این مناطق را شکسته است، گفت: حامی درآمد منصفانه مالیاتی بر...