هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش خشونت

( ۲ )
رسول خضری در مناظره عملکرد سازمان مدیریت بحران
1397/06/30 08:21
خضری:

بیکاران باسواد ۳برابر بیکاران بی سواد هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعتماد به دولتمردان و مشاهده رفتار صادقانه آنها بدون شک در کاهش استرس، نا امیدی، پرخاشگری و در نهایت کاهش نزاع خیابانی بسیار موثر است.

بهمن طاهرخانی
1397/02/01 16:34
طاهرخانی پاسخ داد:

دلایل افزایش چشمگیر آمار خشونت در کشور چیست؟/ تشدید جرایم خشونت بار علت ازدیاد پرونده های قضایی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در سایه مدیریت بهینه، هوشمند و قانون مدار می توان از افزایش خشونت ها در کشور جلوگیری کرد.