هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استان یزد

( ۱ )
کمال دهقانی فیروزآبادی
1397/02/01 12:36
دهقانی خبر داد:

سفر کمیسیون امنیت ملی به یزد با هدف بازدید از تاسیسات هسته‌ای و بررسی بحران کم‌آبی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای و بررسی بحران کم‌آبی در شورای تامین استان، به یزد سفر می‌کنند.