هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایران و اسلواکی

( ۱ )
پرچم ایران و اسلواکی
1397/02/03 04:00

همکاری های فرهنگی و هنری ایران و اسلواکی افزایش می یابد

در یک جلسه دیدار بین معاون وزیر فرهنگ اسلواکی و معاون هنری وزیر ارشاد بر افزایش همکاری های فرهنگی و هنری دو کشور تاکید شد.