هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استا

( ۱ )
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان
1397/02/06 20:36
عصر امروز صورت گرفت؛

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (پنجشنبه، 6 اردیبهشت ماه) درنشست فرهنگ عمومی استان کردستان حضور یافتند.