هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الهام فخاری

( ۱ )
خانه مینایی
1397/02/08 12:20
فخاری مطرح کرد:

همسویی واگذاری خانه مینایی به دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر در سابقه تاریخی/ پیوند میراث فرهنگی با سینما

عضو شورای شهر تهران گفت: صحبت‌هایی که درخصوص واگذاری خانه تاریخی مینایی به دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر شده هنوز مقدماتی‌ست. باید مدل همکاری تعریف شود و به تمام جنبه‌های آن توجه شود. طوری که هم مرد...