هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

( ۱ )
برند ایرانی
1397/02/08 13:48
چرا برندها در ایران ماندگار نیستند؟

بیش از ۵۰۰ مجوز تولید یخچال و فریزر در کشور وجود دارد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی از یک سو و نامناسب بودن محیط کسب و کار از سوی دیگر دو دلیل عمده عدم ماندگاری برندها در بازار ایران هستند.