سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رشد بودجه سلامت

( ۲ )
نظام سلامت بودجه‌ای می‌خواهد که روی کاغذ نماند؛ پایدار و قابل دسترس
1396/10/29 13:38
نمایندگان مجلس تاکید کردند:

نظام سلامت بودجه‌ای می‌خواهد که روی کاغذ نماند؛ پایدار و قابل دسترس

نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تاکید بر رضایتمندی مردم بویژه اقشار تهیدست جامعه از طرح تحول سلامت، از دولت و مجلس خواستند به منظور تداوم این طرح، بودجه های پایدار که فقط روی کاغذ نما...

تاکید بر افزایش اعتبار بیمه ها بیش از نرخ تورم/ تناسبی بین رشد تعرفه ها و بودجه بیمه ها وجود ندارد
1394/11/07 11:26
خضری:

تاکید بر افزایش اعتبار بیمه ها بیش از نرخ تورم/ تناسبی بین رشد تعرفه ها و بودجه بیمه ها وجود ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر افزایش بودجه بیمه ها بیش از نرخ تورم، گفت: افزایش جزیی بودجه سازمان های بیمه گر مانع از تحقق مشارکت آنها در جبران رشد تعرفه ها می شود.