هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاندار خراسان جنوبی

( ۱ )
خراسان جنوبی
1397/02/10 11:48

سرزمین طلای سرخ و دیار کویرهای رویایی؛ خراسان‌ جنوبی محملی امن برای سرمایه گذاری

استاندار خراسان جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی در سال گذشته متعهد به ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی شده است که بر اساس آمار پایان سال ۱۰۵ درصد این تعهد محقق شده است.