هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایران و تاجیکستان

( ۲ )
ایران تاجیکستان
1397/04/23 19:44

تاجیکستان سفر مقامات ایران به این کشور را ستود

وزیر امور خارجه تاجیکستان سفرهای ماههای اخیر برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران به این کشور را ستود.

ایران تاجیکستان
1397/02/12 22:31

160سند همکاری بین ایران و تاجیکستان امضا شده است

سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران گفت: در 28 سال گذشته و پس از فروپاشی شوروی دو کشور روابط خود را توسعه داده اند که بیش از 160 سند همکاری منعقد شده است.