هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارجاع

( ۱ )
علی نوبخت
1397/02/21 15:53
نوبخت:

تلاش برای نهادینه کردن پرونده الکترونیک سلامت/ قول اجرای طرح پزشک خانواده در 10 استان

رییس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه در تلاش برای نهادینه کردن پرونده الکترونیک سلامت هستیم، گفت: با اجرای پرونده الکترونیک سلامت 30 درصد صرفه جویی خواهیم داشت.