سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس

( ۶ )
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع کشورهای طرف معامله لندن است
1395/04/05 11:47
یوسفیان ملا:

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع کشورهای طرف معامله لندن است

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت:خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع کشورهای طرف معامله لندن است چرا که دیگر لازم نیست برای هرموضوعی 27 کشور دیگر اروپایی را هم راضی کنند.

وزارت امور خارجه اجازه افزایش روابط با لندن را دارد/ هوشیاری سیاسی و امنیتی را نسبت به انگلیس افزایش دهیم
1394/11/17 13:46
حقیقت پور:

وزارت امور خارجه اجازه افزایش روابط با لندن را دارد/ هوشیاری سیاسی و امنیتی را نسبت به انگلیس افزایش دهیم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت امور خارجه این اجازه را دارد که سطح روابط را با انگلیس افزایش دهد اما باید هوشیاری سیاسی و امنیتی خود را بالا ببریم تا اجاز...

دولت در برقراری ارتباط با لندن مختار و مجاز است/ دور اندیشی مصوبه مجلس در زمینه روابط با انگلیس
1394/11/17 13:09
 سبحانی نیا:

دولت در برقراری ارتباط با لندن مختار و مجاز است/ دور اندیشی مصوبه مجلس در زمینه روابط با انگلیس

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دور اندیشی مصوبات مجلس اظهار داشت: دولت به طور قانونی مختار و مجاز برای  افزایش سطح روابط با انگلیس و بازگشایی سفارت است.

پیگیری ارائه خدمات کنسولی سفارت انگلیس در تهران با سفر ظریف به بریتانیا
1394/11/14 11:46
وحید احمدی تاکید کرد:

پیگیری ارائه خدمات کنسولی سفارت انگلیس در تهران با سفر ظریف به بریتانیا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن برقرار می شود تمام شئونات آن یعنی بازگشایی سفارت و کنسولگری ها نیز رعایت شود.

سفر ظریف به لندن مقدمه سفرهای آتی روحانی به اروپا خواهد بود
1394/11/14 08:31
شفیعی:

سفر ظریف به لندن مقدمه سفرهای آتی روحانی به اروپا خواهد بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سفر ظریف به لندن مقدمه سفرهای آتی رئیس جمهور به کشورهای اروپایی خواهد بود.

نگاهی به دست اندازهای روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس/ ارتقاء سطح روابط;دشوار ،زمان بر و پراما و اگر
1394/11/07 13:48
شوهانی:

نگاهی به دست اندازهای روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس/ ارتقاء سطح روابط;دشوار ،زمان بر و پراما و اگر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کار دولت ایران برای ارتقاء سطح روابط دیپماتیک با انگلستان بیش از سطح کاردار، دشوار و زمان بر است.