هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استفساریه حقوق کارکنان در سال97

( ۳ )
جعفرزاده ایمنی آبادی
1397/03/21 08:54
جعفرزاده تشریح کرد:

حقوق کارکنان مختلف در سال 97 چقدر افزایش می یابد؟

عضو کمیسیون بودجه مجلس، توضیحاتی پیرامون افزایش حقوق کارکنان در سال 97 ارائه کرد.

علی اصغر یوسف نژاد
1397/03/07 08:19
یوسف نژاد تشریح کرد:

سرنوشت حقوق کارمندان در سال 97 چه شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس، توضیحاتی پیرامون افزایش حقوق کارکنان در سال 97 ارائه کرد.

محمدمهدی مفتح
1397/02/25 13:32
مفتح خبر داد:

بررسی استفساریه میزان افزایش حقوق کارکنان در نشست کمیسیون بودجه/فردا، طرح در صحن علنی مطرح می شود

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس، از بررسی طرح استفساریه میزان افزایش حقوق کارکنان در سال 97 در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.