سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش تعاملات دفاعی ایران

( ۵ )
لزوم تقویت بنیه دفاعی ایران در تعامل با روسیه/ همکاری بین ایران و روسیه بهبود شرایط منطقه را به دنبال دارد
1394/12/18 14:08
اسماعیلی مطرح کرد:

لزوم تقویت بنیه دفاعی ایران در تعامل با روسیه/ همکاری بین ایران و روسیه بهبود شرایط منطقه را به دنبال دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای با بیان اینکه باید بنیه دفاعی ایران در تعامل با روسیه تقویت شود، گفت: نتیجه همکاری بین ایران و روسیه بهبود شرایط منطقه را به دنبال دارد.

 تعاملات دفاعی ویژه بین ایران و روسیه/ ایران برای ارتقا سطح توانایی دفاعی خود به هیچ وجه درنگ نخواهد کرد
1394/12/15 13:40
خدائی سوری تشریح کرد؛

تعاملات دفاعی ویژه بین ایران و روسیه/ ایران برای ارتقا سطح توانایی دفاعی خود به هیچ وجه درنگ نخواهد کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعاملات دفاعی ویژه بین ایران و روسیه وجود دارد که منجر به خرید تانک T90 شده است، گفت: ایران برای ارتقا سطح توانایی دفاعی خود به هیچ ...

روابط دفاعی و نظامی ایران و روسیه به سطح همکاری استراتژیک رسیده است/ تانک‌ T90‌ توانایی دفاعی کشور را ارتقا می دهد
1394/12/15 11:19
حقیقت پور:

روابط دفاعی و نظامی ایران و روسیه به سطح همکاری استراتژیک رسیده است/ تانک‌ T90‌ توانایی دفاعی کشور را ارتقا می دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعاملات دفاعی بین ایران و روسیه پس از برجام تقویت شده است، گفت: روابط دفاعی و نظامی ایران و روسیه به سطح همکاری استراتژیک رسیده است.

همکاری های روسیه و ایران سرمنشا نگرانی غرب/روسیه تحلیل ایران در مورد وضعیت سوریه را قبول دارد
1394/11/09 14:30
احمدی تشریح کرد:

همکاری های روسیه و ایران سرمنشا نگرانی غرب/روسیه تحلیل ایران در مورد وضعیت سوریه را قبول دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت کنونی منطقه تضعیف کشورهای غربی را به دنبال دارد، گفت: همکاری های روسیه و ایران سرمنشا نگرانی غربی ها است.

روابط حسنه ایران و روسیه سبب نگرانی برخی از کشورها شده است
1394/11/09 11:46
نعیمی رز:

روابط حسنه ایران و روسیه سبب نگرانی برخی از کشورها شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: روابط ایران و روسیه حسنه بود و در آینده نیز بهتر خواهد شد و همین موضوع سبب نگرانی برخی از کشورها شده است همچنین نگرانی کشورهایی مانند رژیم صه...