هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احیاء صنایع

( ۱ )
محمدرضا نجفی
1397/02/31 10:36
نجفی:

برندها در انتظار احیاء/چگونه احیاء برندها را تبدیل به فرصت سوزی نکنیم؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شرایط احیاء صنایع و برندهای تعطیل و نیمه تعطیل کشور را تشریح کرد.