هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آرباتوف

( ۱ )
پرچم روسیه
1397/03/01 05:00
رئیس مرکز امنیت بین الملل روسیه:

سخنان پمپئو حکایت از عمق جهالت و نادانی او دارد

آلکسی آرباتوف س­خنان وزیر خارجه آمریکا درباره ایران را بیانگر جهل و تاریک اندیشی کاخ سفید و دستگاه سیاست خارجی آمریکا دانست.