هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اقتصاد دولتی

( ۱ )
غلامرضا کاتب
1397/03/03 16:43
کاتب:

فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی راهگشای اقتصاد کشور است

عضو هیات رئیسه مجلس اعتقاد دارد فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی می تواند راهگشای وضعیت اقتصادی کشور باشد.