سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازار جهانی

( ۲ )
علی وقفچی
1397/07/28 12:20
وقف چی مطرح کرد:

دستیابی به بازارهای جهانی به شرط برخورداری از اقتصاد پویا

رئیس فراکسیون فرش و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد پویایی داشته باشیم باید از بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم و این اتفاق هم زمانی می افتد که در تجارت و توسعه با یک روند تعریف ش...

جلال میرزایی
1397/03/05 10:00
میرزایی پاسخ داد:

دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی چیست؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را تشریح کرد.