سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

توزیع سبد غذایی

( ۱ )
 20 هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز برای توزیع سبدحمایتی غذایی/ عملکرد قابل قبول وزارت رفاه در توزیع
1394/11/09 12:52
محجوب مطرح کرد؛

20 هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز برای توزیع سبدحمایتی غذایی/ عملکرد قابل قبول وزارت رفاه در توزیع

رئیس فراکسیون کارگری مجلس عملکرد وزارت تعاون در توزیع سبدهای حمایتی غذایی میان نیازمندان را قابل قبول دانست و گفت: بودجه مورد نیاز برای توزیع بیشتر سبدهای غذایی 20 هزار میلیاردتومان است.