هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امانی

( ۲ )
کامیون های ترانزیت مرز بازرگان
1397/03/29 01:00
امانی:

متناسب سازی قانون مشاغل سخت و زیان آور با شرایط کامیونداران

امانی گفت:پیگیر هستیم تا قانون مشاغل سخت و زیان آور متناسب با شرایط کامیونداران برای این قشر در مجلس تصویب شود.

کامیون های ترانزیت مرز بازرگان
1397/03/05 17:53
امانی:

قیمت روغن و لاستیک به درخواست کامیون داران تعدیل شد

معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: قیمت لاستیک و روغن بنا به درخواست کامیون داران تعدیل شد.