سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پیگیری حقوقی

( ۱ )
امیدی به قبول مسئولیت عربستان نیست/کارگروه سازمان حج با همکاری وزارت خارجه پیگیری حقوقی فاجعه منا را از مجامع بین المللی پیگیری کنند
1394/11/09 13:18
طباطبایی نایینی :

امیدی به قبول مسئولیت عربستان نیست/کارگروه سازمان حج با همکاری وزارت خارجه پیگیری حقوقی فاجعه منا را از مجامع بین المللی پیگیری کنند

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از قطع روابط سیاسی میان ایران و عربستان نیز این کشور در مورد حادثه منا قصور خود را قبول نکرده بود بنابراین برای پیگیری مسایل مربوط به منا و پرداخت...