هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افطار

( ۱ )
سعید اوحدی
1397/03/08 10:18
اوحدی:

هزینه افطاری‌های سطح شهر از خیرین و مردم تأمین می‌شود نه بودجه شهرداری

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اشاره به اینکه روزانه بیش از 3 هزار نفر شهروند تهرانی مهمان سفره افطاری شهری هستند، گفت: هزینه افطاری‌های سطح شهر از خیرین و مردم تأمین می‌شود نه بودجه شهردا...