هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازار متشکله ارز

( ۱ )
محمد حسینی
1397/03/18 14:01
حسینی:

بازار متشکله ارز افزایش قیمت ها را مدیریت می کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر این باور است که با تشکیل بازار متشکه ارزی می توان افزایش قیمت را مدیریت کرد.