هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابوالقاسم علی نژاد

( ۱ )
ستاد کل نیروهای مسلح
1397/03/09 17:48
علی نژاد:

حضور مستشاری تا زمان نیاز سوریه ادامه می یابد

وابسته نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تاکید کرد: مستشاران ایرانی به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور دارند.