هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بودجه قوه قضاییه

( ۳ )
ضرورت نگاه ویژه مجلس به قوه‌قضاییه دراختصاص بودجه/ سازمان زندان‌ها از نبود بودجه رنج می‌برد
1395/09/24 09:06
نمایندگان مطرح کردند:

ضرورت نگاه ویژه مجلس به قوه‌قضاییه دراختصاص بودجه/ سازمان زندان‌ها از نبود بودجه رنج می‌برد

نمایندگان مجلس با تاکید براینکه سازمان زندان‌ها به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند مشکلات زندانیان را حل کند مطرح کردند؛ نگاه ویژه مجلس دراختصاص بودجه کافی به قوه قضاییه ضروری است.

قوه قضائیه از کمبود قضات رنج می برد/ لزوم توجه به جذب قضات در برنامه ششم توسعه
1395/03/10 15:45
ابوترابی:

قوه قضائیه از کمبود قضات رنج می برد/ لزوم توجه به جذب قضات در برنامه ششم توسعه

منتخب مردم نجف آباد در مجلس با تاکید بر ضرورت تامین نیازهای دستگاه قضایی کشور، گفت: ضرورت دارد در لایحه برنامه ششم توسعه موضوع جذب قضات موردنیاز این قوه لحاظ شود.

اختصاص بودجه تنخواه برای انتقال زندان ها به خارج شهر/ منابع دایمی در برنامه ششم لحاظ شود
1394/11/10 09:38
اسفنانی تاکید کرد:

اختصاص بودجه تنخواه برای انتقال زندان ها به خارج شهر/ منابع دایمی در برنامه ششم لحاظ شود

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از کمبود بودجه قوه قضاییه، گفت: با توجه به اینکه از کنار بخشی از بودجه قوه قضاییه قرار است خرید و فروش زندان‌ها انجام شود لذا نیاز است تا در برنامه ششم توس...