هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخابات هیات رییسه

( ۱ )
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
1397/03/20 14:28
امروز صورت گرفت؛

اعضای هیات رییسه کمیسیون قضایی وحقوقی مشخص شدند/ملکشاهی رئیس؛ کمالی پور و کاظمی نواب رییس

اعضاء هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی برای اجلاسیه سوم دوره دهم مشخص شدند.