سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه 1395 کل‌کشور و بررسی

( ۱ )
کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل‌کشور را بررسی می کند/بررسی لایحه موافقتنامه بین ایران و قبرس در کمیسیون
1394/11/10 10:21
زارع:

کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل‌کشور را بررسی می کند/بررسی لایحه موافقتنامه بین ایران و قبرس در کمیسیون

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل‌کشور و بررسی لایحه موافقتنامه بین ایران و قبرس از برنامه های کاری کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است.